mark-ING
d.o.o. je poduzeće za izvođenje građevinskih radova sa sjedištem u Splitu, osnovano 1990. godine. Od ožujka 2003. nositelji smo ISO 9001:2000 certifikata. Licencirani smo od strane Ministarstva kulture RH za radove na objektima pod zaštitom konzervatorskih tijela istoga ministarstva.
   

Neki od naših najvažnijih investitora od samih početaka su UN, UNPROFOR, IFOR, IRC a posebno britanska vojska odnosno firma koja za njih vrši konzalting usluge: TFM (Turner Facilities Management). Jedina smo firma na širem području koja je u kontinuitetu za potrebe raznih organizacija (UN, NATO, SFOR, Britanska vojska) radila od 1990. sve do 2005. U cijelom navedenom periodu udovoljavali smo zadanim kriterijima i europskim te britanskim standardima.

Izvodimo sve vrste radova u visokogradnji i niskogradnji, sa posebnim naglaskom na kvaliteti. Posebno smo specijalizirani za poslove adaptacija, sanacija te rekonstrukcija raznih objekata, uključujući i one pod zaštitom konzervatorskih tijela. Posebno izdvajamo Rezidencijalne objekte RH na Brijunima (Vanga, Brijunka, Bijela Vila i Jadranka), Vilu Dalmaciju u Splitu, zgradu instituta MedILS u Splitu i Galeriju umjetnina u Splitu.

 
Radove izvode većim dijelom naši vlastiti zaposlenici, njih 25 od kojih je 5 poslovođa, majstora odgovarajućih struka. Zapošljavamo i 5 građevinskih inženjera, diplomiranog arheologa te građevinskog tehničara.